Zapłać komórką za parkowanie w mieście.
mobiParking w inteligentny i łatwy sposób pozwala na dokonywanie opłat za pomocą telefonu w strefach płatnego parkowania.
CZYM JEST MOBIPARKING
Szybka i wygodna metoda płacenia za parkowanie.
Załóż konto
Uzupełnij środki
Naklej identyfikator
Parkuj!
Wszystkie czynności związane z regulowaniem należności można wykonać w ciągu kilkunastu sekund, bez wychodzenia z samochodu. System eliminuje też inne utrapienia kierowców, jak konieczność odliczania drobnych, szukania parkomatu czy wracania do pojazdu, aby włożyć za szybę bilet parkingowy. Nie trzeba też udawać się do parkometru i samochodu, kiedy chcemy przedłużyć parkowanie. W każdej chwili można to zrobić z poziomu komórki. Przed skorzystaniem z usługi mobiParking należy jeszcze tylko oznaczyć pojazd identyfikatorem. Identyfikator w formie naklejki samoprzylepnej można bezpłatnie otrzymać w Strefie Płatnego Parkowania w każdym mieście, w których świadczona jest usługa mobiParking.
ZAŁÓŻ KONTO
STREFY PARKOWANIA
Parkuj z mobiParking w całej Polsce.
Jesteśmy dostępni w większości polskich miast. Z naszej aplikacji skorzystasz w:

Białystok

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A i B
A - pierwsza strefa
B - druga strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 10:00 - 18:00
Minimalna opłata za postój w podstrefie A: 1,20 zł
Za pierwsze pół godziny 1,20 zł
Za pierwszą godzinę 2,40 zł
Za każde kolejne pół godziny 1,20 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie B: 0,60 zł
Za pierwsze pół godziny 0,60 zł
Za pierwszą godzinę 1,20 zł
Za każde kolejne pół godziny 0,60 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Składowa 11
15-399 Białystok
tel. 85 869 6716, 85 869 6719, 85 869 6770
fax. 85 869 6714


Bydgoszcz

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A i B
Dni obowiązywania strefy:
pn-pt: 8:00 - 17:00
sb: 8:00 - 14:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Stawki opłat za parkowanie w podstrefie A:
Za parkowanie do pół godziny 1,50 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za druga godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i kolejne 3,00 zł
Stawki opłat za parkowanie w podstrefie B:
Za parkowanie do pół godziny 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 1,50 zł
Za druga godzinę 1,80 zł
Za trzecią godzinę 2,10 zł
Za czwartą i kolejne 1,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul.Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz


Chełmno

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek - 8:30-16:30
sobota - 8:30-12:30
Minimalna opłata za postój w strefie: 1,00 zł
Za pół godziny 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Wodna 15
86-200 Chełmno
tel. 56 651 3713


Chorzów

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: strefa A i B
A - pierwsza strefa
B - druga strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 10:00- 18:00
Minimalna opłata za postój w strefie A: 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,20 zł
Za trzecią godzinę 2,40 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł
Minimalna opłata za postój w strefie B: 0,30 zł
Za pierwszą godzinę 1,20 zł
Za drugą godzinę 1,40 zł
Za trzecią godzinę 1,60 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 1,20 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
ul. Bałtycka 8A
41-500 Chorzów
tel. 32 2411 270
fax. 32 2414 060


Ciechanów

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy:9:00 -18:00
Minimalna opłata za postój w strefie: brak
Za pół godziny 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 1,50 zł
Za drugą godzinę 1,80 zł
Za trzecią godzinę 2,10 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 1,50 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Prezydent Miasta Ciechanów
ul. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów


Częstochowa

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 10:00- 18:00
Minimalna opłata za postój w strefie: brak
Do pół godziny 1,00 zł
Do jednej godziny 2,00 zł
Do dwóch godzin 4,40 zł
Do trzech godzin 7,20 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu
ul. Popiełuszki 4/6
42-217 Częstochowa
tel. 34 366 43 37


Gdańsk

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: sektor A i B
A - Śródmieście/Wrzeszcz
B - Aniołki
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania sektora A: 9:00-17:00
Godziny obowiązywania sektora B: 9:00-15:00
Minimalna opłata za postój w sektorze A: brak
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w sektorze B: brak
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
tel. 58 34 12 041
fax. 58 34 16 758


Gdynia

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 9:00- 18:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 0,80 zł
Za pół godziny 0,80 zł
Za pierwszą godzinę 2,80 zł
Za drugą godzinę 2,90 zł
Za trzecią godzinę 3,00 zł
Za każdą następną godzinę 2,80 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Białostocka 3
81-310 Gdynia
tel. 58 764 4000


Gniezno

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: Jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek -piątek
Godziny obowiązywania strefy: 10:00-18:00
Minimalna opłata do 15 minut : 0,50 zł
Za pierwszą godzinę2,00 zł
Za drugą godzinę2,10 zł
Za trzecią godzinę2,20 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę2,00 zł


Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Kilińskiego 17
62-200 Gniezno


Grudziądz

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A i B
A - pierwsza strefa
B - druga strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek -piątek
Godziny obowiązywania strefy: 08:00-17:00
Minimalna opłata za postój w podstrefie A: brak
Za pierwsze pół godziny 1,30 zł
Za pierwszą godzinę 2,60 zł
Za drugą godzinę 3,00 zł
Za trzecią godzinę 3,60 zł
Za każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie B: brak
Za pierwsze pół godziny 0,80 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za każdą kolejną godzinę 2,00 zł


Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Gen. Józefa Hallera 79
86-300 Grudziądz


Hel

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania Hel
Rodzaje stref: strefa wakacyjna od 01.07 do 31.08
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy: 8:00- 20:00
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za każdą następną godzinę 3,00 zł
Bilet całodobowy 30,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Urząd Miasta Hel
ul. Wiejska 50
84-150 Hel


Kraków

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania Kraków
Rodzaje stref: Podstrefa P1, P2, P3, P4, P5, P6
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania podstref P1, P2, P3, P4, P5, P6: 10:00-20:00

Minimalna opłata za postój w podstrefach P1, P2, P3, P4, P5, P6 (20 minut): 1 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,50 zł
Za trzecią godzinę 4,10 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. 12 341-85-51


Krynica Morska

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania Krynica Morska
Rodzaje stref: strefa wakacyjna od 01.07 do 31.08
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania stref A i B: 8:00 - 20:00
za pierwsze pół godziny 0,50 zł
za pierwszą godzinę 2,50 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za każdą następną godzinę 3,00 zł
Za bilet całodobowy 15,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska


Legnica

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: strefa I i II
Dni obowiązywania strefy: poniedzialek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 9:00 - 17:00
Minimalna opłata za postój w strefie I 1,00 zł
Za pierwsze rozpoczęte 30 minut 1,00 zł
Za drugie rozpoczęte 30 minut 1,00 zł
Za pierwszą rozpoczętą godzinę 2,00 zł
Za drugą rozpoczętą godzinę 2,40 zł
Za trzecią rozpoczętą godzinę 2,80 zł
Za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne godziny 2,00 zł
Minimalna opłata za postój w strefie II 0,50 zł
Za pierwsze rozpoczęte 30 minut 0,50 zł
Za drugie rozpoczęte 30 minut 0,50 zł
Za pierwszą rozpoczętą godzinę 1,00 zł
Za drugą rozpoczętą godzinę 1,20 zł
Za trzecią rozpoczętą godzinę 1,40 zł
Za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne godziny 1,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Gmina Legnica Zarząd Dróg Miejski w Legnicy
ul. A. Mickiewicza, 2 59-220 Legnica


Lublin

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 8:00-17:00

Minimalna opłata za postój w strefie: 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin


Łódź

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: strefa A i B
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 8:00-18:00
Minimalna opłata za postój w strefie A: 1,50 zł
Za pierwszą godzine 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,50 zł
Za trzecią godzinę 4,00 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w strefie B: 1,00 zł
Za pierwszą godzine 2,50 zł
Za drugą godzinę 3,00 zł
Za trzecią godzinę 3,50 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,50 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Piotrkowska 125
90-430 Łódź
tel. 42 632 06 72


Nysa

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania Nysa
Rodzaje stref: Podstrefa A i B
Dni obowiązywania strefy A i B: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania podstrefy A: pn-pt: 08:00-18:00
sb: 08:00-14:00
Godziny obowiązywania podstrefy B: pn,sr,czw: 08:00-18:00
wt,pt: 06:00-18:00
sb: 06:00-14:00
Minimalna opłata za postój w podstrefach A i B (30 minut): 1 zł
Za pierwszą godzinę1,50 zł
Za drugą godzinę1,80 zł
Za trzecią godzinę2,10 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę1,50 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Zarząd Dróg Miejskich w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa


Oleśnica

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania w Oleśnicy
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek -sobota
Godziny obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek - 9:00-17:00
sobota - 9:00-13:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 0,50 zł
Za pierwsze 30 minut 0,50 zł
Za drugie 30 minut 1,50 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Kościelna 18
56-400 Oleśnica


Olsztyn

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa C, Z, T
Godziny obowiązywania strefy:
poniedziałek - czwartek - 8:00-16:00
piatęk - 8:00-15:00
Minimalna opłata za postój w podstrefie C 1,00 zł
Za pierwsze 30 minut 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 2,50 zł
Za drugą godzinę 3,00 zł
Za trzecią godzinę 3,60 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,50 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie Z: 0,70 zł
Za pierwsze 30 minut 0,70 zł
Za pierwszą godzine 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie T: 0,50 zł
Za pierwsze 30 minut 0,50 zł
Za pierwsza godzina 1,30 zł
Za drugą godzinę 1,50 zł
Za trzecią godzinę 1,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 1,30 zł

Ostrołęka

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek - 8:00-18:00
sobota - 8:00-12:00
Minimalna opłata za postój w strefie: brak
Za pierwszą godzinę 1,50 zł
Za drugą godzinę 1,80 zł
Za trzecią godzinę 2,00 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 1,50 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Gorbatowa 7 D lok. 25 a
07-400 Ostrołęka


Pabianice

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania w Pabianicach
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 8:00-18:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,00 zł
Za trzecią godzinę 2,00 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

ZDiZM Pabianice
ul. Warzywna 1
95-200 Pabianice


Poznań

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref:
podstrefa A (czerwona)
podstrefa B (zółta)
podstrefa C (zielona)
Dni obowiązywania strefy:
pn-pt: 8:00 - 18:00
sb: 8:00 - 14:00
Stawki opłat za parkowanie w podstrefie A (czerwonej)
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę 3,00 zł
Stawki opłat za parkowanie w podstrefie B (zółtej)
Za pierwszą godzinę 2,80 zł
Za drugą godzinę 3,30 zł
Za trzecią godzinę 3,90 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę 2,80 zł
Stawki opłat za parkowanie w podstrefie C (zielonej)
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Pułaskiego 9 60-607 Poznań


Sopot

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: Sektor I (podstrefa A, B, C, D); Sektor II (podstrefa F)
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy Sektor I: 10:00-20:00
Godziny obowiązywania strefy Sektor II: 10:00-18:00
Minimalna opłata za postój w Sektorze I: 0,50zł
Za pierwszą godzinę3,00 zł
Za drugą godzinę3,60 zł
Za trzecią godzinę4,20 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę3,00 zł
Minimalna opłata za postój w Sektorze II: 0,50zł
Za pierwszą godzinę3,00 zł
Za drugą godzinę3,60 zł
Za trzecią godzinę4,20 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę3,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Aleja Niepodległości 930
81-861 Sopot
tel. 58 550 59 55


Słupsk

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 9:00-17:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 0,50 zł
Za pół godziny 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 2,50 zł
Za drugą godzinę 3,00 zł
Za trzecią godzinę 3,60 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,50 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk


Swarzędz

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: Podstrefa A i B

Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania Podstrefy A: 9:00-17:00
Godziny obowiązywania Podstrefy B: 9:00-17:00
Minimalna opłata za postój w Podstrefie A: 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,00 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w Podstrefie B:
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz


Świecie

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy pn-pt: 9:00- 17:00
Godziny obowiązywania strefy w soboty: 9:00- 13:00
Minimalna opłata za postój do (30 min): 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,20 zł
Za trzecią godzinę 2,50 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Ul. Mickiewicza 18
86-100 Świecie


Szczecin

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A, B
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek – piątek
Godziny obowiązywania strefy: 8:00- 17:00
Minimalna opłata za postój w podstrefie A (czerwona): 0,70 zł do 15 min
Za pierwszą godzinę 2,80 zł
Za drugą godzinę 3,20 zł
Za trzecią godzinę 3,60 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,80 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie B (żółta): 0,40 zł do 15 min
Za pierwszą godzinę 1,60 zł
Za drugą godzinę 1,80 zł
Za trzecią godzinę 2,00 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 1,60 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
Wojska Polskiego 63 (wejście od Piłsudskiego, budynek PCK)
Szczecin
tel./fax: 91 480 9000


Świecie

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy w dni powszednie: 9:00- 17:00
Godziny obowiązywania strefy w soboty: 9:00- 13:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 1,00 zł
Za pół godziny 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,20 zł
Za trzecią godzinę 2,50 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Ul. Mickiewicza 18
86-100 Świecie


Świnoujście

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa, strefa okresowa od 01.05 do 30.09
Po za tym okresem opłaty nie są pobierane również za pośrednictwem usługi mobiParking
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek – sobota
Godziny obowiązywania strefy: 8:00- 20:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 1,50 zł
Za pół godziny 1,50 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Wojska Polskiego 1/2
72-600 Świnoujście
tel. 601 567 477


Toruń

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A i B

Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy w dni powszednie: 8:00- 18:00
Godziny obowiązywania strefy w soboty: 9:00- 15:00
Minimalna opłata za postój w podstrefie A: 1,20 zł
Za pierwsze pół godziny 1,20 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą rozpoczętą godzinę 3,60 zł
Za trzecią rozpoczętą godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie B: 0,60 zł
Za pierwsze pół godziny 0,60 zł
Za pierwszą godzinę 1,50 zł
Za drugą rozpoczętą godzinę 1,80 zł
Za trzecią rozpoczętą godzinę 2,10 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę 1,50 zł


Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń


Wałbrzych

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A, B
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 7:00-17:00
Strefa A
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Strefa B
Za pierwszą godzinę 1,50 zł
Za drugą godzinę 1,80 zł
Za trzecią godzinę 2,00 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 1,50 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Ul. Matejki 1, pokój nr 9
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30
czwartek 7.30-16.30
Tel. 74 641 44 19 oraz 74 641 44 00


Warszawa

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)

Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek
Godziny obowiązywania strefy: 8:00- 18:00
Minimalna opłata za postój w strefie: 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,20 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN:

Biura Obsługi Klienta ZDM Dział reklamacji SPPN
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
tel. 22 558 9204


Wąbrzeźno

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: jedna strefa
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy pn-pt: 8:00- 18:00
Godziny obowiązywania strefy w soboty: 8:00- 13:00
Minimalna opłata za postój w strefie (30 min): 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł
Za drugą godzinę 2,40 zł
Za trzecią godzinę 2,80 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Poniatowskiego 10
87-200 Wąbrzeźno


Wrocław

Nazwa strefy: Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Rodzaje stref: podstrefa A, B, C
Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - sobota
Godziny obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek - 9:00-18:00
sobota - 9:00-14:00
Minimalna opłata za postój w podstrefie A: 0,50 zł
Za pierwsze 20 minut 0,50 zł
Za drugie 20 minut 0,50 zł
Za trzecie 20 minut 2,00 zł
Za drugą godzinę 3,60 zł
Za trzecią godzinę 4,30 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie B: 0,50 zł
Za pierwsze 20 minut 0,50 zł
Za drugie 20 minut 0,50 zł
Za trzecie 20 minut 2,00 zł
Za drugą godzinę 3,15 zł
Za trzecią godzinę 3,30 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 3,00 zł
Minimalna opłata za postój w podstrefie C: 0,50 zł
Za pierwsze 20 minut 0,50 zł
Za drugie 20 minut 0,50 zł
Za trzecie 20 minut 1,00 zł
Za drugą godzinę 2,10 zł
Za trzecią godzinę 2,20 zł
Za czwartą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł

Reklamacje opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul.Tęczowa 6
53-602 Wrocław
tel. 71 359 42 90


ZAŁÓŻ KONTO
KLIENCI FLOTOWI
Parkuj z mobiParking w całej Polsce.
Ty i Twoi współpracownicy możecie w inteligentny i łatwy sposób dokonywać opłat za pomocą telefonu w strefach płatnego parkowania. Aby zarejestrować firmę wystarczy wypełnić poniższy formularz. Możesz również skontaktować się z naszym doradcą: biznes@skycash.com
ZAŁÓŻ KONTO
UZUPEŁNIANIE ŚRODKÓW
Wygodne doładowywanie konta
Uzupełnienie środków na koncie SkyCash zrealizujesz za pomocą przelewu na rachunek bankowy SkyCash, który jest przypisany do Twojego konta SkyCash. Dedykowany numer konta bankowego służącemu zasileniom znajdziesz na stronie logowanie. Środki na koncie SkyCash możesz zapewnić również poprzez podpięcie do swojego konta SkyCash karty MasterCard/Visa lub korzystając z serwisów umożliwiających szybkie doładowanie konta (Dotpay, Przelewy24).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
POBIERZ IDENTYFIKATOR
Naklej identyfikator na swój samochód i zacznij parkować!
Przed skorzystaniem z usługi mobiParking należy oznaczyć pojazd identyfikatorem. Jest on dostępny także w formie naklejki samoprzylepnej, którą można otrzymać w biurach związanych ze Strefą płatnego parkowania w Twoim mieście. Naklejkę należy umieścić w prawym, dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.
Jeżeli nie posiadasz identyfikatora, równie dobrze sprawdzi się zwykła kartka. Wystarczy napisać na niej drukowanymi literami MOBIPARKING i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
POBIERZ IDENTYFIKATOR
KOMENDY SMS
Lista komend - SMS
Wiadomości SMS należy wysyłać na numer 82002.
Zobacz komendy SMS ↓
Komendy SMS
KomendaOpis działania
A(spacja)NumerRejestracyjny Aktywowanie numeru rejestracyjnego pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
Jest to pierwsza komenda jaką przesyła Użytkownik, dzięki której zostaje aktywowana usługa mobiParking.
Kolejnym krokiem jest zasilenie środków parkingowych, tj. wykonanie przelewu bankowego na rachunek podany w zwrotnym SMS.
Aktywowanie kolejnego numeru pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
Jeżeli Użytkownik posiada już aktywny numer rejestracyjny pojazdu wysłanie kolejnej wiadomości (z innym numerem pojazdu) spowoduje aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego w usłudze mobiParking.
L
Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego.
L (lub) Lista – umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne są aktywowane
SALDO
Sprawdzenie stanu konta
Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie stanu aktualnych środków na koncie
XXX
(lub)
XXX1
(lub)
XXX2
itd.
Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
XXX – oznacza pierwsze trzy litery miasta (pełna lista komend znajduje się na dole tej strony).
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie komendy XXX bez cyfry po skrócie XXX oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy.
Wysłanie XXX2, XXX3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking.
Z**XXX
(lub)
Z**XXX1
(lub)
Z**XXX2
itd.
Rozpoczęcie parkowania za kwotę w Strefie Płatnego Parkowania.
Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie.
XXX oznacza kod strefy (pełna lista komend znajduje się na dole tej strony).
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie wiadomości SMS o treści Z**XXX2 powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego pojazdu za kwotę ** wyrażoną w PLN. Kwota podawana powinna być większa od kwoty minimalnej wynikającej z przepisów danej strefy. Jeśli przepisy strefy wymagają odpowiedniej granulacji kwot to użytkownikowi zostanie pobrana kwota najbliższa niższa od zadeklarowanej przez niego.
AAAXXX
(lub)
AAAXXXY
oznacza wykupienie parkowania na AAA minut w wybranej strefie (podstrefie)
Rozpoczęcie parkowania czasowego: Okres minimalny 15 minut (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd.

AAA – litery oznaczają czas (ilość minut), który chcemy zarezerwować na parkowanie.
XXX oznacza pierwsze trzy litery miasta, Y nazwę podstrefy.
Poprzedzenie komendy XXX lub XXXY cyfrą „10” oznacza wykupienie 10 minut czasu postoju w wybranej strefie (podstrefie). Poprzedzenie ww. komendy cyfrą „30” oznacza wykupienie 30 minut czasu postoju w danej strefie.

Przykładowo: 300SZCB2 – oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) czasu parkowania w Szczecinie w Strefie C drugiego pojazdu na liście samochodów danego użytkownika
K
(lub)
K1
(lub)
K2
itd.
Zakończenie płatnego parkowania (nie dotyczy parkowania czasowego).
Komenda kończąca parkowanie pojazdu.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy .
Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiParking.
U1
(lub)
U2
itd.
Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi mobiParking.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).
Wysłanie U3 powoduje usunięcie trzeciego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).
Lista komend SMS na rozpoczęcie parkowania (w podziale na miejscowości i podstrefy):
MiastoStrefaKod miasta dla SMS
Warszawa Jedna strefa WAR
Białystok Podstrefa A* BIAA
Białystok Podstrefa B* BIAB
Bydgoszcz Strefa A BYDA
Bygdoszcz Strefa B BYDB
Chełmno Jedna strefa CHE
Ciechanów Jedna strefa CIE
Chorzów Strefa A CHOA
Chorzów Strefa B CHOB
Częstochowa Jedna strefa CZE
Gdańsk Sektor A GDAA
Gdańsk Sektor B GDAB
Gdynia Jedna strefa GDY
Gniezno Jedna strefa GNI
Grudziądz Strefa A GRUA
Grudziądz Strefa B GRUB
Hel Jedna strefa HEL
Krynica Morska Strefa A RYNA
Krynica Morska Strefa B RYNB
Kraków Podstrefa P1, P2, P3, P4, P5, P6 KRA
Łódź Strefa A LODA
Łódź Strefa B LODB
Legnica Strefa A LEGA
Legnica Strefa B LEGB
Lublin Jedna strefa LUB
Lublin Bilet 24 godzinny 24LUB
Lublin Bilet dla autobusów LBUS
Nysa Strefa B NYSB
Nysa Strefa A NYSA
Ostrołęka Jedna strefa OST
Oleśnica Jedna strefa OLE
Olsztyn Podstrefa C OLSC
Olsztyn Podstrefa Z OLSZ
Olsztyn Podstrefa T OLST
Pabianice Jedna strefa PAB
Poznań Podstrefa A POZA
Poznań Podstrefa B POZB
Poznań Podstrefa C POZC
Sopot Sektor I SOPA
Sopot Sektor II SOPF
Słupsk Jedna strefa SLU
Swarzędz Podstefa A SWAA
Swarzędz Podstefa B SWAB
Szczecin Strefa A SZCA
Szczecin Strefa B SZCB
Świecie Jedna strefa SWC
Świnoujście Jedna strefa SWI
Toruń Podstrefa A TORA
Toruń Podstrefa B TORB
Wałbrzych Strefa A WALA
Wałbrzych Strefa B WALB
Wąbrzeźno Jedna strefa WAB
Wrocław Strefa A WROA
Wrocław Strefa B WROB
Wrocław Strefa C WROC
NUMERY SPECJALNE
Lista komend - numery specjalne
Korzystanie z Numerów specjalnych jest możliwe za pomocą kodów USSD. Z klawiatury telefonu należy wpisać odpowiedni kod a następnie zatwierdzić go przyciskiem inicjującym połączenie. UWAGA: Usługa dostępna tylko dla klientów sieci Orange i Play. Jesteś w sieci PLUS lub T-Mobile a nie chesz korzystaać z aplikacji korzystaj z rozwiązań SMS i IVR
Zobacz numery specjalne ↓

Numer

Opis działania

*159*kod_strefy#
rozpoczęcie lub zakończenie parkowania w wybranej strefie pierwszego samochodu z listy dostępnych pojazdów

*159*kod_strefy*numer_samochodu#
rozpoczęcie lub zakończenie parkowania w wybranej strefie wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów

Rozpoczęcie lub zakończenie parkowania.

numer_samochodu
oznacza numer pojazdu z listy dostępnych pojazdów w usłudze mobiParking, dla którego chcemy rozpocząć lub zakończyć parkowanie

kod_strefy
pełna lista kodów dla poszczególnych stref znajduje się poniżej w tabeli "Lista kodów stref (podstref) dla poszczególnych miast"

*159*kod_strefy*numer_samochodu*ilosc_minut_parkowania#
rozpoczęcie parkowania w wybranej strefie wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów przez określony czas

Rozpoczęcie parkowania czasowego.

Okres minimalny 30 min (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd.

numer_samochodu
oznacza numer pojazdu z listy dostępnych pojazdów w usłudze mobiParking, dla którego chcemy rozpocząć parkowanie

kod_strefy
pełna lista kodów dla poszczególnych stref znajduje się poniżej w tabeli "Lista kodów stref (podstref) dla poszczególnych miast"

Lista kodów stref (podstref) dla poszczególnych miast:

Miasto

Strefa

Kod stref

Warszawa

Jedna strefa

221

Białystok

Podstrefa A*

851

Białystok

Podstrefa B*

852

Bydgoszcz

Strefa A

521

Bydgoszcz

Strefa B

522

Chełmno

Jedna strefa

561

Chorzów

Strefa A

321

Chorzów

Strefa B

322

Ciechanów

Jedna strefa

231

Częstochowa

Jedna strefa

341

Gdańsk

Sektor A

584

Gdańsk

Sektor B

585

Gdynia

Jedna strefa

582

Gniezno

Jedna strefa

966

Grudziądz

Strefa A

5681

Grudziądz

Strefa B

5682

Hel

Jedna strefa

666

Kraków

Podstrefa P1, P2, P3, P4, P5, P6

121

Łódź

Strefa A

4211

Łódź

Strefa B

4212

Legnica

Strefa A

761

Legnica

Strefa B

762

Lublin

Jedna strefa

811

Nysa

Strefa A

7711

Nysa

Strefa B

7712

Oleśnica

Jedna strefa

714

Olsztyn

Podstrefa C

891

Olsztyn

Podstrefa Z

892

Olsztyn

Podstrefa T

893

Ostrołęka

Jedna strefa

291

Pabianice

Jedna strefa

425

Poznań

Podstrefa A

611

Poznań

Podstrefa B

612

Poznań

Podstrefa C

613

Sopot

Sektor I

5831

Sopot

Sektor II

5836

Słupsk

Jedna strefa

591

Swarzędz

Podstrefa A

614

Swarzędz

Podstrefa B

615

Szczecin

Strefa A

911

Szczecin

Strefa B

912

Świecie

Jedna strefa

525

Świnoujście

Jedna strefa

914

Toruń

Podstrefa A

564

Toruń

Podstrefa B

565

Wałbrzych

Strefa B

742

Wałbrzych

Strefa Starostwo

743

Wąbrzeźno

Jedna strefa

567

Wrocław

Strefa A

711

Wrocław

Strefa B

712

Wrocław

Strefa C

713

Kody IVR
Lista komend - IVR
Zobacz kody IVR  ↓
Sposób użycia wybierz numer 223121XXX miejsce xxx uzupełnij cyframi danego miasta i pojazdu z tabeli poniżej;
Przykład: 223121651 – Parkowanie pierwszego pojazdu w strefie A we Wrocławiu
Lista kodów stref (podstref) dla poszczególnych miast:

Miasto

Strefa

pojazd 1

pojazd 2

pojazd 3

Warszawa

Jedna strefa

511

512

513

Białystok

Podstrefa A*

551

552

553

Białystok

Podstrefa B*

554

555

556

Bydgoszcz

Strefa A

567

568

569

Bydgoszcz

Strefa B

514

515

516

Chełmno

Jedna strefa

561

562

563

Chorzów

Strefa A

571

572

573

Chorzów

Strefa B

574

575

576

Ciechanów

Jedna strefa

741

742

743

Częstochowa

Jedna strefa

581

582

583

Gdańsk

Sektor A

521

522

523

Gdańsk

Sektor B

524

525

526

Gdynia

Jedna strefa

531

532

533

Gniezno

Jedna strefa

517

518

519

Grudziądz

Strefa A

791

792

793

Grudziądz

Strefa B

794

795

796

Hel

Jedna strefa

681

682

683

Kraków

Podstrefa P1, P2, P3, P4, P5, P6

721

722

723

Łódź

Jedna strefa

661

662

663

Legnica

Strefa A

527

528

529

Legnica

Strefa B

534

535

536

Lublin

Jedna strefa

731

732

733

Nysa

Strefa A

821

822

823

Nysa

Strefa B

824

825

826

Oleśnica

Jedna strefa

711

712

713

Olsztyn

Podstrefa C

577

578

579

Olsztyn

Podstrefa Z

584

585

586

Olsztyn

Podstrefa T

587

588

589

Ostrołęka

Jedna strefa

641

642

643

Pabianice

Jedna strefa

671

672

673

Poznań

Podstrefa A

537

538

539

Poznań

Podstrefa B

547

548

549

Poznań

Podstrefa C

557

558

559

Sopot

Sektor I

541

542

543

Sopot

Sektor II

544

545

546

Słupsk

Jedna strefa

761

762

763

Swarzędz

Podstrefa A

771

772

773

Swarzędz

Podstrefa B

774

775

776

Szczecin

Strefa A

591

592

593

Szczecin

Strefa B

594

595

596

Świecie

Jedna strefa

564

565

566

Świnoujście

Jedna strefa

601

602

603

Toruń

Podstrefa A

751

752

753

Toruń

Podstrefa B

754

755

756

Wałbrzych

Strefa B

621

622

623

Wałbrzych

Strefa A

611

612

613

Wąbrzeźno

Jedna strefa

781

782

783

Wrocław

Strefa A

651

652

653

Wrocław

Strefa B

654

655

656

Wrocław

Strefa C

657

658

659