Ład Korporacyjny

SkyCash Poland S.A. („SkyCash”) informuje o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. poprzez ich zaimplementowanie w regulacjach wewnętrznych SkyCash.
Ocena Rady Nadzorczej ws. stosowania przez SkyCash Poland S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego: