Korzystanie ze SkyCash jest zupełnie darmowe!

Ceny naszych biletów są cenami rynkowymi. Jedynie część usług wiąże
się z niewielkimi, dodatkowymi opłatami, które wynikają z polityki spółek partnerskich.

Usługa Opłata
Rejestracja w wersji mobilnej i internetowej bezpłatnie
Płatności
odbiór Płatności bezpłatnie
Płatność na rzecz Akceptanta (np. sklep) bezpłatnie

Płatności za rachunki w wysokości:

  • poniżej 1000 zł
  • powyżej 1000 zł

 

  • 1,49 zł
  • 1%
Zasilenie
zasilenie Portmonetki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym (księgowanie wg sesji elixir)

* Użytkownik może być obciążony opłatą zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, Poczty Polskiej
bezpłatnie *
zasilenie online Portmonetki za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub agenta SkyCash (natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji) 1,9% kwoty zasilenia
Bankomaty
Inne
korzystanie z Aplikacji bezpłatnie
wypłata z Konta na rachunek bankowy użytkownika

* Jeśli kwota środków zgromadzonych na Portmonetce w wyniku wypłaty jest mniejsza, niż opłata z tytułu wypłaty z Portmonetki na rachunek bankowy użytkownika, SkyCash pobiera opłatę do wysokości dostępnego salda na Portmonetce.
2 zł*
Opłata związana z przewalutowaniem 5 zł
Opłata za wysyłanie wiadomości tekstowej, o której mowa w §10 ust. 12 lit. a Regulaminu Aplikacji 1 zł
Opłata za przeprowadzanie rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 10 ust. 12. lit b Regulaminu Aplikacji 5 zł
Opłata za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania środków na rachunku technicznym zgodnie z §11 ust. 15 Regulaminu Aplikacji 5 zł