Poznajmy się

Oto najważniejsze informacje na
temat spółki SkyCash i jej głównych
przedstawicieli.

O firmie SkyCash

SkyCash to polska firma technologiczna działająca w branży FINTECH. Od 2010 roku rozwija autorski system płatności za bilety miejskie, opłaty parkingowe i przejazdy koleją. Warto wspomnieć, że właścicielami firmy od początku były polskie fundusze inwestycyjne.

Dziś z rozwiązań SkyCash korzysta już ponad 3 miliony użytkowników, a partnerami Spółki są m.in. Visa, MasterCard, PKP IC, PolRegio, LOT, czy Miasto Warszawa.

SkyCash jako krajowa instytucja płatnicza pozostaje pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (zezwolenie numer IP41/17).

SkyCash, od momentu powstania, jest uniwersalnym rozwiązaniem, oferującym platformę do płatności za różne, uzupełniające się usługi. Jako pierwsze w aplikacji pojawiły się transfery na numer telefonu (P2P), do których wkrótce dołączyły m.in. bilety komunikacji miejskiej, pobranie gotówki z bankomatów, doładowania GSM, płatności za parkowanie czy bilety kinowe.

Dziś firma jest liderem w branży z ponad 80% udziałem w rynku płatności za parkingi za pomocą smartfonu i ponad 50% udziałem w rynku płatności za bilety miejskie. Jako jedyna firma w Polsce sprzedaje bilety aż 10 przewoźników kolejowych.

Informacje o spółce

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Marszałkowska 142 (00-061) Warszawa, jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315361, posiadającą NIP: 9571005969; REGON: 220677198, o kapitale zakładowym w wysokości 12 947 650,00 zł wpłacony w całości.

Informacje o agencie Spółki

Agentem SkyCash Poland S.A. w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175) jest Euronet Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000030408, NIP 5261030333; REGON: 01116317900000. Zgodnie z art. 84 ust 3. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175) Euronet Polska jest wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego jako agent SkyCash Poland S.A.

Marketing i kontakt dla mediów

Więcej aktualności