Zarząd SkyCash | Skycash

Zarząd SkyCash

Jarosław Mazek

- Prezes Zarządu

Wykształcenie:

Szkoła Główna Handlowa, Bankowość inwestycyjna

Doświadczenie:

Hexus Capital, Opera TFI, IMMUSEC, Fund Team

Piotr Bochenek

- Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Wykształcenie:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zarządzanie Finansami Uniwersytet Gdański, Zarządzanie Projektami Uniwersytet Gdański, Psychologia Przywództwa w organizacjach

Doświadczenie:

BlueMedia S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji, PayU, eService

Jacek Bykowski

- Członek Zarządu ds. IT i Zarządzania Projektami

Wykształcenie:

Szkoła Główna Handlowa, Ekonomia

Doświadczenie:

mPay S.A., ATM S.A., NSTI Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Telekomunikacja Polska S.A.