26 kwietnia 2024 11:36

Oświadczenie SkyCash Poland S.A.

SkyCash Poland S.A. informuje o prawomocnym zakończeniu postępowania prowadzonego na podstawie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie postanowieniem z dnia 9 lutego 2024 roku, utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 sierpnia 2023 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Tym samym Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne i ostateczne.

Dodatkowo, jako, że nie istnieją już przesłanki będące podstawą wpisu, SkyCash Poland S.A. złożył stosowny wniosek o wykreślanie z Listy Ostrzeżeń Publicznych KNF. Zgodnie z przepisami prawa wykreślenie z Listy Ostrzeżeń następuje bowiem na pisemny wniosek podmiotu.

Podkreślamy, że prowadzone postępowanie oraz wpis na Listę Ostrzeżeń Publicznych dotyczyły wyłącznie historycznych emisji i nie miały najmniejszego związku z działalnością operacyjną Spółki. Wskazujemy, że Spółka zawsze kładzie nacisk na przestrzeganie zasad i przepisów, co potwierdza postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.