20 sierpnia 2023 21:52

Oświadczenie SkyCash Poland S.A. w sprawie wpisu na Listę Ostrzeżeń Publicznych KNF

W związku z wpisaniem SkyCash Poland S.A. na Listę Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, informujemy:

Sprawa ma charakter czysto formalny: dotyczy emisji (z lipca i września 2022 roku), które zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego powinny być przeprowadzone na podstawie tzw. memorandum inwestycyjnego. Spółka przedstawiła KNF argumenty, dlaczego w opinii Zarządu nie było to wymagane. Spółka poparła swoją argumentację opinią prawną (profesorską) niezależnego eksperta specjalizującego w prawie rynku finansowego, która została przedstawiona Komisji Nadzoru Finansowego na etapie prowadzonego postępowania.

Niezależnie od słuszności i racji, SkyCash Poland S.A. jako podmiot nadzorowany, zawsze stosuje się do decyzji i zaleceń KNF. W związku z powyższym – co ekonomicznie najważniejsze – natychmiast po zastrzeżeniach KNF, prowadzone emisje zostały wstrzymane, a Spółka zwróciła niezwłocznie wszystkie wpłaty inwestorom – nie ma więc osób poszkodowanych, nawet symbolicznie.

Wpis na listę ostrzeżeń publicznych jest w przypadkach związanych z oferowaniem automatyczny, zwracamy także uwagę, że na listę tę trafiły w przeszłości m.in.: Biuro Maklerskie Alior Bank, Dom Maklerski Pekao, T-Mobile, Eques Investment TFI, Rainbow Tours.

Podkreślamy ponownie, że wpis na listę ostrzeżeń dotyczy wyłącznie historycznych emisji i nie ma najmniejszego związku z działalnością operacyjną SkyCash Poland S.A. Kapitały Spółki znacznie przewyższają kapitały wymagane przez prawo, a Spółka rozwija się najszybciej od czasów sprzed pandemii i generuje dodatnie wyniki finansowe.

Niezależnie, SkyCash Poland S.A. dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego wykreślenia Spółki z listy ostrzeżeń publicznych KNF.