22 sierpnia 2023 06:53

Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby spółki

article image

Informujemy, iż z dniem 22.08.2023 roku spółka SKYCASH POLAND S.A.
zmieniła adres siedziby z dotychczasowego na:

SKYCASH POLAND S.A.
00-193 Warszawa
Ul. Stawki 2

Zmianie uległ również adres korespondencyjny na:

SKYCASH POLAND S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pozostałe dane spółki pozostają bez zmian.