Kategorie pomocy


Autostrady: Pytania i odpowiedzi

  1. Na ekranie głównym aplikacji wybierz kafel Autostrady.
  2. W formularzu dodawania pojazdu, wprowadź dane swojego auta takie jak numer rejestracyjny, nazwę, model oraz kategorię pojazdu.
  3. Wskaż i skonfiguruj źródło płatności do automatycznego pobierania opłat.
  4. Teraz możesz korzystać z usugi i płacić automatycznie za przejazdy. Nie musisz nawet mieć przy sobie telefonu!

  Szczegóły znajdziesz na autostrady.skycash.com.

  Wszystkie informacje związane z usługa autostrady znajdziesz na https://autostrady.skycash.com/pomoc-faq/.

 • Usługa „Autostrady” w SkyCash, po prawidłowej konfiguracji, pozostaje całkowicie bezobsługowa. Nie ma konieczności włączania aplikacji SkyCash podczas przejazdu przez punkt poboru opłat na autostradzie. Płatność będzie pobierana automatycznie, z przypisanej do usługi karty płatniczej, na podstawie zeskanowanej tablicy rejestracyjnej Twojego pojazdu.

  Bardzo ważne jest aby dane dotyczące numeru rejestracyjnego były wprowadzone poprawnie, a karta przeznaczona do pobierania opłat, była ważna i miała odblokowane usługi e-commerce.

 • Brak konkretnej marki lub modelu pojazdu nie uniemożliwia korzystania z usługi.

  Jeżeli w aplikacji nie znajdujesz powyższych parametów odpowiadających Twojemu pojazdowi, możesz wybrać inny. Marka nie ma znaczenia, ważne jest wybranie właściwej kategorii pojazdu.

  Jeśli marka i model Twojego pojazdu nie widnieje na liście dostępnych w konfiguracji usługi „Autostrady” w SkyCash, możesz również zgłosić problem, kontaktując się z Biurem IObsługi Klienta:

  adres mailowy – bok@skycash.com;

  numery telefonów: 22 403 8020 lub 22 403 8040.

 • Usługa „Autostrady” została zablokowana najprawdopodobniej z uwagi na brak możliwości pobrania opłaty za przejazd przez bramki poboru opłat na autostradzie.

  W takiej sytuacji sprawdź, czy limity na karcie płatniczej dodanej do usługi, umożliwia pobranie przedmiotowej opłaty oraz czy opcja wykorzystania karty płatniczej do transakcji e-commerce jest aktywna, a sama karta jest nadal ważna.

  Jeśli w ciągu kolejnego dnia opłata nadal nie będzie ściągnięta, istnieje możliwość dodania innej karty płatniczej do usługi Masterpass i poprzez użycie przycisku "Kliknij by wybrać rodzaj płatności", wybranie alternatywnej karty oraz kliknięcie przycisku "Opłać przejazd".

  Po opłaceniu zaległej opłaty, usługa ponownie będzie aktywna.

 • Dezaktywacja pojazdu w usłudze „Autostrady” w SkyCash, jest możliwa z poziomu aplikacji SkyCash.

  Instrukcja usunięcia:

  1. Przejdź do kafelka „Autostrady”.
  2. Zaznacz pozycję ze swoim pojazdem, aby uzyskać dostęp do sekcji „Edytuj dane pojazdu” i wybierz ją.
  3. Po wyświetleniu edycji pojazdu wybierz przycisk „Usuń pojazd”.
  4. Aplikacja zapyta, czy na pewno chcesz usunąć swój pojazd z usługi. Wybranie przycisku „TAK” spowoduje dezaktywację pojazdu w usłudze „Autostrady” w SkyCash.

  PAMIĘTAJ: Jeżeli zdezaktywowałeś pojazd w usłudze, nie oznacza to, że został on usunięty. W takim wypadku należy nacisnąć "Dodaj pojazd" i z propozycji wybrać interesujący nas pojazd poprzez naciśnięcie "Dodaj ten pojazd", a następnie na ekranie edycji wybrać "Usuń pojazd".

 • Nie ma takiej możliwości. W tym przypadku jedynym źródłem płatności może być karta płatnicza.

 • W takim przypadku wyboru aplikacji dokonuje Koncesjonariusz na podstawie wewnętrznych regulaminów Autostrady. SkyCash nie ma na to wpływu.

Autostrady: Artykuły

Brak wyników