Kategorie pomocy


SkyCash dla firm: Pytania i odpowiedzi

 • Nie gromadzimy haseł naszych użytkowników, dlatego nie możemy ich przesyłać. Jeśli nie pamiętasz swoich danych dostępowych, zresetuj dotychczasowe hasło i PIN, a następnie ustaw nowe. Dalej dowiesz się, jak to zrobić.

  KONTO INDYWIDUALNE

  Jeżeli chcesz odzyskać zapomniane hasło, PIN lub zmienić dane dostępowe upewnij się, że:

  • masz przy sobie swój telefon;
  • masz dostęp do skrzynki mailowej przypisanej do Twojego konta SkyCash.

  Następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

  1. Otwórz formularz resetu hasła i kodu PIN.
  2. Wpisz swój numer telefonu i kliknij przycisk "Dalej".
  3. Otrzymasz mail, w którym znajduje się link. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości.
   Uwaga: wiadomość jest wysyłana na adres email przypisany do Twojego konta. Link do zmiany hasła w przypadku poczty zarejestrowanej w domenie o2.pl/wp.pl, dostępny jest bezpośrednio po zalogowaniu się na stronę web poczty (nie przy użyciu aplikacji).
  4. Link skieruje Cię do indywidualnej strony z formularzem, w którym ustawisz nowe hasło i PIN.
  5. Po chwili otrzymasz wiadomość SMS z tymczasowym hasłem. Przepisz je do właściwego pola w formularzu.
  6. Wprowadź w formularzu nowe hasło (max. 12 znaków) oraz nowy PIN (4 cyfry).
  7. Potwierdź zmiany klikając w przycisk "Ustaw".
  8. Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie z użyciem nowego hasła i PIN-u.

  Jeśli nie masz dostępu do skrzynki mailowej lub do telefonu przypisanego do konta, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: bok@skycash.com

  KONTO FIRMOWE SKYCASH DLA FIRM

  1. W celu nadania nowego hasła do konta firmowego SkyCash dla Firm skorzystaj z formularza do resetu hasła.
  2. Podaj login lub adres mailowy. 
  3. Na adres email przypisany do konta SkyCash dla Firm zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca nadanie nowego hasła. 
  4. Po otworzeniu wiadomości od SkyCash zatwierdź chęć zmiany danych dostępu przez kliknięcie właściwego odnośnika.
  5. Pojawi się formularz, w którym podasz i potwierdzisz swoje nowe hasło.
  6. Zatwierdź zmiany przyciskiem "Zmień hasło".
 • Konto SkyCash dla Firm zasilisz zwykłym przelewem na rachunek, który otrzymałeś po rejestracji konta firmowego. Numer rachunku możesz również sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta na stronie www.skycashdlafirm.com.

  Przelew zostanie zaksięgowany maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych (zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy).

 • Dezaktywacja konta SkyCash dla Firm odbywa się drogą pisemną, poprzez złożenie wypowiedzenia na nasz adres korespondencyjny lub mailowo po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta SkyCash.

  Dezaktywacja konta nie nastąpi, jeśli na saldzie konta w usłudze SkyCash dla Firm widnieją zaległości. Po spłacie zadłużenia dezaktywacja konta będzie skuteczna.

  Szczegóły dezaktywacji konta są dostępne w regulaminie usługi SkyCash dla Firm.

 • Z uwagi na charakter opłat nie wystawiamy faktur VAT za środki wpłacone na konto SkyCash dla Firm.

  Za środki wykorzystane na usługi dostępne w SkyCash dla Firm generujemy stosowne do usługi dokumenty księgowe. Potwierdzają one wartość środków faktycznie wydanych, ponieważ samo doładowanie ma charakter kwoty zwrotnej.

  Dokumenty księgowe są wystawiane automatycznie w cyklach miesięcznych (zazwyczaj do 5-go dnia następnego miesiąca). Można je pobrać i wydrukować po zalogowaniu się do panelu administratora (pozycja: „Dokumenty”).

 • Wszystkie dokumenty księgowe dla usługi SkyCash dla Firm, generujemy i udostępniamy na kontach Klientów zazwyczaj do 5-go dnia miesiąca.

  W przypadku opóźnienia sprawdź czy brak noty księgowej nie jest spowodowany, np. brakiem opłat parkingowych w danym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku gdy na Twoim koncie SkyCash dla Firm nie było dodanego żadnego pojazdu w danym okresie rozliczeniowym w usłudze mobiParking, faktura również nie będzie wystawiona.

 • Za opłaty związane z parkowaniem pojazdów w ramach usługi SkyCash dla Firm, wystawiamy na początku każdego miesiąca poniższe dokumenty:

  • faktura VAT - za opłatę abonamentową;
  • załącznik "aktywne pojazdy" zawierający zestawienie numerów rejestracyjnych wchodzących w skład opłaty abonamentowej, na którą jest wystawiana faktura VAT;
  • nota księgowa za opłaty związane z parkowaniem w danym mieście;
  • szczegółowe zestawienie z historią opłat wszystkich pojazdów i Użytkowników (załącznik do not księgowych);
  • nota księgowa grupująca, ułatwiająca rozliczenie opłat w kilku miastach (zbiorcze zestawienie opłat z wszystkich not księgowych);
  • faktura VAT, za zakupione bilety komunikacji miejskiej.

  W przypadku braku jakichkolwiek opłat parkingowych w danym miesiącu rozliczeniowym (kalendarzowym), nota księgowa nie będzie wystawiana.

 • Cennik usługi SkyCash dla Firm jest dostępny na stronie skycashdlafirm.com. Rejestracja konta w usłudze SkyCash dla Firm jest bezpłatna.

 • Usługi dostępne w ramach SkyCash dla Firm:

  • wnoszenie opłat parkingowych;
  • zakup biletów komunikacji miejskiej;
  • zamawianie i opłacanie służbowych przejazdów taksówkami.
 • Usługa mobiParking

  1. Zaloguj się na stronie flota.skycash.com.
  2. Przejdź do sekcji „Mobiparking” – „Pojazdy” i wybierz przycisk „Dodaj pojazd”.
  3. Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu służbowego, dane pracownika, który będzie korzystał z usługi oraz jego numer telefonu, a następnie kliknij przycisk „Dodaj pojazd”.
  4. Numeru telefonu Użytkownika (pracownika firmy) zostanie powiązany z numerem rejestracyjnym pojazdu przez niego używanego.

  Użytkownik docelowy usługi (pracownik) może wykorzystywać różne metody wnoszenia opłat za parkowanie, wykorzystując środki konta firmowego, ale uprzednio wymagana jest rejestracja konta takiego Użytkownika na stronie skycash.com, gdzie podaje swój numer telefonu, imię nazwisko i adres mailowy (rejestracja ta jest również możliwa z poziomu aplikacji SkyCash).

  Użytkownik używa konta indywidualnego do opłat za parkowanie i bilety komunikacji miejskiej. „Konto firmowe” jest niego jednym ze źródeł płatności, które może wykorzystać do wnoszenia opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania.

  Usługa bilety komunikacji miejskiej

  1. Zaloguj się na stronie flota.skycash.com.
  2. Przejdź do sekcji „Komunikacja miejska” i wybierz przycisk „Dodaj pracownika”.
  3. Wprowadź dane pracownika, który będzie korzystał z usługi oraz jego numer telefonu, a następnie kliknij przycisk „Dodaj pracownika”.
  4. Numer telefonu Użytkownika zostanie powiązany z dostępem do źródła płatności jako „Konto firmowe”.

  Użytkownik docelowy usługi (pracownik) może wykorzystywać środki konta firmowego do zakupu biletów komunikacji miejskiej, ale uprzednio wymagana jest rejestracja konta takiego Użytkownika na stronie skycash.com, gdzie podaje swój numer telefonu, imię, nazwisko i adres mailowy (rejestracja ta jest również możliwa z poziomu aplikacji SkyCash)

  Użytkownik do opłat za bilety komunikacji miejskiej, używa swojego konta indywidualnego. „Konto firmowe” jest dla Użytkownika jednym ze źródeł płatności, które może wybrać do zakupu biletu komunikacji miejskiej.

 • Konto w usłudze SkyCash dla Firm zarejestrujesz na stronie www.skycashdlafirm.com.

  Wymagane przez nas dane do rejestracji konta będą niezbędne zarówno do założenia konta dla firmy, jak i konta administratora.

  Aktywacja konta następuje po wpłacie dowolnej ilości środków na indywidualny rachunek techniczny udostępniony po rejestracji konta SkyCash dla Firm.

SkyCash dla firm: Artykuły

Brak wyników